Lịch học lớp lập trình C++ Quỳ Châu


posted on Sept. 8, 2021, 12:00 a.m.
  • Học vào lúc 14h chiều thứ bảy và 09h30 sáng chủ nhật hàng tuần
  • Học trên ứng dụng Zoom: ID: 530 400 9468 (Pass thông báo trước giờ học)

Giáo viên: Nguyễn Xuân Phương


Comments


  • 0
    root  commented on Dec. 2, 2017, 3:46 a.m.

    This is your first comment!