Website học Lập trình Huyện Quỳ Châu - Nghệ An


posted on Sept. 1, 2019, 1:25 a.m.

Để có được trang Web này là nhờ các giảng viên Bộ môn Kỹ thuật điện - Đại học Giao Thông Vận Tải hỗ trợ giúp đỡ xây dựng nên một website để chúng ta có thể học tập thật tốt bộ môn lập trình. Thầy và trò cảm ơn các thầy cô Bộ môn Kỹ thuật điện - Đại học Giao Thông Vận Tải rất nhiều!


Comments

There are no comments at the moment.