Lịch học lớp Scratch cơ bản


posted on March 5, 2020, 10:22 a.m.
  • Học vào lúc 14h chiều chủ nhật hàng tuần
  • Học trên ứng dụng Zoom với ID: 530 400 9468 (Pass thông báo trước giờ học)

markdown


Comments

There are no comments at the moment.