Chó và thỏ


Submit solution

Points: 50
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M

Author:
Problem type

Trong giờ toán, Long lại được các bạn trong lớp đố bài toán sau: Một con chó đuổi một con thỏ cách nó \(D\) mét. Một bước nhảy của chó dài \(X\) mét, một bước nhảy của thỏ dài \(Y\) mét và khi chó nhảy một bước thì thỏ củng nhảy một bước. Hỏi chó phải nhảy ít nhất bao nhiêu bước mới đuổi kịp hoặc vượt qua được thỏ (số bước nhảy phải là số nguyên và hai con chạy cùng chiều).

Dữ liệu vào:

  • Gồm 1 dòng là 3 số nguyên dương \(D, X, Y (Y < X < D ≤ 10^9)\);

Kết quả:

  • Một số nguyên là kết quả của bài toán.

Ví dụ

INPUT OUTPUT
\(10\) \(5\) \(2\) \(4\)

Comments

There are no comments at the moment.